Het bestuur van Stichting SchouwArt wordt gevormd door:

Anita Boerrigter

Anita Boerrigter is beeldend kunstenaar. Zij is bestuurslid van Ateliers 93 en zij heeft veel ervaring met het organiseren van tentoonstellingen en lezingen in o.a. Heartgallery, Arthok en in Duitsland. Tevens was zij medebeheerder en curator van expositieruimte ’t Toonzaaltje, in Hengelo.  

Gemma Drohm

Gemma Drohm is een ervaren marketeer en grafisch ontwerpster, eigenaar van Drohm Design & Marketing. Zij is mede-eigenaar van De Plezierbrengers. Eerder was Gemma Drohm interim-marketingmanager bij onder meer Zuivelhoeve, Johma en Lienesch. 

Renata de Frankrijker

Renata de Frankrijker is multidisciplinair kunstenaar, organisator van exposities en docent beeldende kunst en vormgeving. Ze is de mede-initiatiefnemer van Zie de vensters. Deze tentoonstellingen heeft zij de afgelopen drie jaar georganiseerd in de Studio van 1Twente Hengelo en sinds dit jaar in de Schouwburg Hengelo, onder de naam Zie de vensters 2.0 (www.ziedevensters.nl).  

Maaike Hesselink

Maaike Hesselink, geboren en getogen Hengelose, is kandidaat-notaris. Na haar rechtenstudie aan de UVA heeft zij bij verschillende notariskantoren in Twente gewerkt. Op dit moment is zij kandidaat-notaris bij Suwijn Notarissen in Hengelo.