Paul Hoebee   

Te zien in op De Muren en in De Vide

 

Vanaf 20 januari in op De Muren en in De Vide: Paul Hoebee met Nomen Nescio

Nomen Nescio is een project waarmee Paul Hoebee begon in 2017 en wat eigenlijk geen einde heeft. Nomen Nescio is een Latijnse uitdrukking die betekent ‘ik weet de naam niet’ of informeel ‘naam onbekend’. 

Onder de afkorting N.N. worden jaarlijks duizenden, tienduizenden mensen naamloos begraven. Vluchtelingen die verdrinken en aanspoelen aan land. Mensen die uit angst hun land ontvluchtten en ver van vriend en vaderland het leven lieten. Familie voor altijd onwetend achterlatend.

Schrijnend dat wij als wereld dit toelaten. Schrijnend dat maar al te vaak deze mensen niet op een fatsoenlijke wijze begraven worden. Hen rest geen laatste eer. Hen rest vaak een roemloze kuil met lotgenoten. Wereldwijd zijn de rijke westerse staten niet in staat een humaan beleid te formuleren ten aanzien van vluchtelingen. Het is aan ons om ze hoe dan ook te blijven steunen en hoe dan ook te herdenken.

(Foto: Paul Hoebee)